از آنجا که مدل داده‌های پانل در میان محققان، پژوهش‌گران و دانشجویان رشته‌های مختلف در سراسر جهان محبوبیت خاصی دارد و تحقیقاتی که با این روش انجام می‌گیرد از درجه اعتبار علمی بالایی برخوردار است، بر آن شدیم تا آمار و داده هاي اقتصادي كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را درقالب مجموعه‌ایی کامل جمع‌آوری و در اختیار تمامی پژوهشگران، محققين و دوستان علاقمند قرار دهیم. لذا تمامي آمارها و داده هاي ارائه شده در اين بخش با فرمت اكسل تهيه و رفرنس آنها نيز ذكر گرديده است.

*-آمارهاي ساليانه حساب های ملی

توليد ناخالص داخلي (Growth Domestic Product) (كليك كنيد)

رشد اقتصادي( ساليانه) (GDP growth (annual %)) (كليك كنيد)

-درآمد ناخالص داخلي (Gross domestic income (constant LCU)) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه جمعيت

جمعيت كل كشور ها (Population, total) (كليك كنيد)

-نرخ رشد جمعيت (Population growth (annual %)) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه جمعيت نيروي كار- بيكاري

-نيروي كار (Labor force, total) (كليك كنيد)

-نرخ بيكاري (درصدي از كل نيروي كار) (Unemployment, total (% of total labor force)) (كليك كنيد)

پیام بگذارید