در سال‌های اخیر با آگاه‌تر شدن پژوهشگران علوم مختلف از کاربردهای متنوع مدل‌‌های سری زمانی و نقشی که بر آورد این مدل‌ها می‌تواند در پیش‌بینی آینده داشته باشد. بر آن شدیم تا آمار و داده هاي اقتصادي كشور ايران را درقالب مجموعه‌ایی کامل جمع‌آوری و در اختیار تمامی پژوهشگران، محققين و دوستان علاقمند قرار دهیم. لذا تمامي آمارها و داده هاي ارائه شده در اين بخش با فرمت اكسل تهيه و رفرنس آنها نيز ذكر گرديده است.

بانك آمار و داده هاي كشور ايران (منابع: معتبر)

*-آمارهاي ساليانه حساب های ملی

-آمار توليد ناخالص داخلي (Growth Domestic Product) (كليك كنيد)

-آمار رشد اقتصادي( ساليانه) (GDP growth (annual %)) (كليك كنيد)

-آمار درآمد ناخالص داخلي (Gross domestic income (constant LCU)) (كليك كنيد)

-آمار ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي (صنعت-خدمات-كشاورزي)( ساليانه) ((constant 2010 US) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه جمعيت

-آمار جمعيت كل كشور (Population, total) (كليك كنيد)

-آمار نرخ رشد جمعيت (Population growth (annual %)) (كليك كنيد)

-آمار جمعيت روستايي كل كشور (Rural population) (كليك كنيد)

-آمار درصد جمعيت روستايي نسبت به جمعيت كل كشور (كليك كنيد)

-آمار جمعيت شهري كل كشور (Urban population) (كليك كنيد)

-آمار درصد جمعيت شهري نسبت به جمعيت كل كشور (Urban population (% of total population)) (كليك كنيد)

-آمار جمعيت مرد و زن كل كشور (Population, male, female) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه جمعيت نيروي كار- بيكاري

آمار نيروي كار (Labor force, total) (كليك كنيد)

-آمار نرخ بيكاري (درصدي از كل نيروي كار) (Unemployment, total (% of total labor force)) (كليك كنيد)


*- آمار ساليانه محيط زيست

آمار انتشار گاز دي اكسيد كربن (CO2) كل كشور ( Emissions CO2) (كليك كنيد)

-آمار انتشار گاز دي اكسيد كربن (CO2) به تفكيك استان ( Emissions CO2) (كليك كنيد)

انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از كل بخش انرژي (تن) (NOX)-(SO2)-(CO2)-(SO3)-(CO)-(SPM)-(CH4)-(N2O) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه مصرف انرژي

آمار مصرف انرژي تجديد پذير و تجديد ناپذير ( Renewable and Non Renewable energy consumption) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه شاخص هاي بازدهي بورس اوراق بهادر ايران

-آمارهاي شاخص بازدهي بورس اوراق بهادار تهران (1- شاخص قیمت سهام 2– شاخص مالی 3-شاخص صنعت) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه قیمت نفت

-آمارهاي سالیانه قیمت نفت (دلار) (كليك كنيد)

-آمار سالیانه قیمت متوسط برق (كيلو وات ساعت -ريال) (كليك كنيد)


*-آمار ساليانه هزينه هاي نظامي

-آمارهاي ساليانه هزينه هاي نظامي درصدي از توليد ناخالص داخي (Military expenditure (% of GDP)) (كليك كنيد)