تاثیر تولید انرژی برق از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر بر انتشار دی اکسید کربن درکشور ایران (باتاکید بر انرژی هسته ایی)

تاثیر تولید انرژی برق از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر بر انتشار دی اکسید کربن درکشور ایران (باتاکید بر انرژی هسته ایی)

نویسنده: بهمن خانعلی زاده سال انتشار: ۱۳۹۸ محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری زبان مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
کودکان و رفتارهای اقتصادی

کودکان و رفتارهای اقتصادی

نویسنده: بهمن خانعلی زاده سال انتشار: ۱۳۹۸ محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری زبان مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
پیش‌بینی‌ کسب و کار و  اقتصادهای بی رونق

پیش‌بینی‌ کسب و کار و اقتصادهای بی رونق

سال انتشار ۱۳۹۸ محل انتشار: دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – ندا رنج اندیش تعداد صفحات: 13| زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
تاثیر صنعت توریسم بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه اسلامی (D8)

تاثیر صنعت توریسم بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه اسلامی (D8)

سال انتشار ۱۳۹۸ محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – حمید کاکایی تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
ارزیابی عملکرد اداره کل غرب سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ  با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

ارزیابی عملکرد اداره کل غرب سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

سال انتشار ۱۳۹۷ محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال تعداد صفحات: 15| زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
ارزیابی بهره وری شعب منتخب درآمدی سازمان تامین اجتماعی غرب تهران (شاخص مالم کوییست)

ارزیابی بهره وری شعب منتخب درآمدی سازمان تامین اجتماعی غرب تهران (شاخص مالم کوییست)

سال انتشار ۱۳۹۷ محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
بررسی کارایی شعب درآمدی سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی غرب تهران)

بررسی کارایی شعب درآمدی سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی غرب تهران)

سال انتشار ۱۳۹۷ محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
ارزیابی عملکرد واحد درآمدی شعبه 25 سازمان تامین اجتماعی غرب تهران با روش تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی عملکرد واحد درآمدی شعبه 25 سازمان تامین اجتماعی غرب تهران با روش تحلیل پوششی داده ها

سال انتشار ۱۳۹۷ محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه ایی کشور ایران

تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه ایی کشور ایران

سال انتشار ۱۳۹۷ محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – ندا رنج اندیش تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
بررسی رابطه فناوری وامنیت غذایی درکشورایران:رویکردهمگرایی ARDL

بررسی رابطه فناوری وامنیت غذایی درکشورایران:رویکردهمگرایی ARDL

سال انتشار ۱۳۹۶ محل انتشار: دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه نویسنده: بهمن خانعلی زاده تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید
اثرات جهانی شدن برانتشارگازدی اکسیدکربن درکشورایران

اثرات جهانی شدن برانتشارگازدی اکسیدکربن درکشورایران

سال انتشار ۱۳۹۶ محل انتشار: کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – حمید کاکایی – خشایار سیدشکری – پیام نیکام تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی ...
بیشتر بخوانید