چاپ و انتشار کتاب:کاربرد و تخمین داده‌های سری ز مانی با استفاه از نرم افزار ایویوز

چاپ و انتشار کتاب:کاربرد و تخمین داده‌های سری ز مانی با استفاه از نرم افزار ایویوز

کاربرد و تخمین داده‌های سری زمانی با استفاه از نرم افزار ایویوز توضیحات نویسنده:بهمن خانعلی زاده‏عنوان:کاربرد و تخمین داده‌های سری ...
بیشتر بخوانید
همكاري موسسه با ژورنال: International Journal of Environmental Research

همكاري موسسه با ژورنال: International Journal of Environmental Research

همكاري موسسه آموزشی بهمنیار نوین با ژورنال: International Journal of Environmental Research and Public Health   موسسه آموزشي بهمنيار نوين در ...
بیشتر بخوانید