1- آموزش مقاله نویسی

2-آموزش پایان نامه نویسی

3-مشاوره وز تدوين پروپوزال و پايان نامه

4-آموزش نرم افزار ایویوز در سه سطح مقدماتی، متوسط، پیشرفته

2-آموزش پروپوزال نویسی در رشته های اقتصاد-مدیریت و حسابداری

4-آموزش فصل سوم، چهارم و پنجم پایان نامه های کارشناسی ارشد

5-آموزش مقاله نویسی کنفرانسی، علمی و پژوهشی، isc و isi

6-ارائه طرح های کارشناسی ارشد برای کلیه گرایش های مدیریت (برای انتخاب پایان نامه ارشد)

7-معرفی مقاله بیس مناسب در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

8-استخراج مقاله از پایان نامه

9-تالیف کتاب از پایان نامه در مقطع ارشد و دکترا

10-ارائه طرح های کسری خدمت برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

11-تدوین برنامه شرکت در کنفرانس های علمی به همراه مقاله

12-انجام پروژه های دانشجویی در اسرع وقت

تلفن مشاوره رایگان: 09127920179
مکاتبات :

 khanali.bahman@yahoo.com

ad@bahmanyar-novin.ir