مشاوره در امور 1-تحصیلی 2-فروش 2-توزیع 3-تبلیغات 4-بازاریابی 5-طراحی و توسعه وب سایت های تخصصی، فروشگاهی، فردی و برنامه های CRM

تلفن تماس: 09308325845 -09127920179
ایمیل: khanali.bahman@yahoo.com-ad@bahmanyarnovin.ir
سامانه پیامک اختصاصی مؤسسه:
5000537863