1-طراحی، تدوین و توسعه انواع وب سایت های تخصصی، آموزشی، شرکتی، شخصی و فروشگاهی

2-طراحی و تدوین انواع برنامه های تحت وب تخصصی برای سازمان ها

3- طراحی و تدوین برنامه CRM

تماس با ما:

تلفن تماس: 09127920179

ایمیل ها: khanali.bahman@yahoo.com

        ad@bahmanyarnovin.ir