“رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری”

1-ارائه طرح های کارشناسی ارشد برای کلیه گرایش های مدیریت (برای انتخاب پایان نامه ارشد)

2-استخراج مقاله از پایان نامه

3-تالیف کتاب از پایان نامه در مقطع ارشد و دکترا

4-تدوین برنامه شرکت در کنفرانس های علمی به همراه مقاله

5-انجام پروژه های دانشجویی در اسرع وقت

6-تدوین و اجرای برنامه های بازاریابی و تبلیغات

7-تدوین و اجرای بزینس پلان

8-تدوین و اجرای برنامه های آموزش تخصصی بازاریابی، تبلیغات و ارتباط با مشتری در محل کسب و کار شما

9-تدوین و اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد سازمانی بصورت دوره ایی (کارایی و بهره وری)

10-تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ICDL به پرسنل (در محل کسب و کار شما)

تماس با ما:

تلفن تماس: 09127920179

ایمیل ها: khanali.bahman@yahoo.com

        ad@bahmanyarnovin.ir