1-مشاوره و تدوين پروپوزال و پايان نامه

2-مشاوره شرکت در کنفرانس های علمی به همراه مقاله

3-مشاوره و مشارکت در تدوین کتب علمی

4-مشاوره فروش، تیلبغات و بازاریابی

5- مشاوره امور بازرگانی (واردات و صادرات)

تماس با ما:

تلفن تماس: 09127920179

ایمیل ها: khanali.bahman@yahoo.com

        ad@bahmanyarnovin.ir