بانك آمار و داده هاي اقتصادي كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

از آنجا که مدل داده‌های پانل در میان محققان، پژوهش‌گران و دانشجویان رشته‌های مختلف در سراسر جهان محبوبیت خاصی دارد و تحقیقاتی که با این روش انجام می‌گیرد از درجه اعتبار علمی بالایی برخوردار است، بر آن شدیم تا آمار و داده هاي اقتصادي كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را درقالب مجموعه‌ایی کامل جمع‌آوری و…

ادامه مطلب

بانك آمار و داده هاي اقتصادي كشور ايران

در سال‌های اخیر با آگاه‌تر شدن پژوهشگران علوم مختلف از کاربردهای متنوع مدل‌‌های سری زمانی و نقشی که بر آورد این مدل‌ها می‌تواند در پیش‌بینی آینده داشته باشد. بر آن شدیم تا آمار و داده هاي اقتصادي كشور ايران را درقالب مجموعه‌ایی کامل جمع‌آوری و در اختیار تمامی پژوهشگران، محققين و دوستان علاقمند قرار دهیم.…

ادامه مطلب