تاثیر تولید انرژی برق از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر بر انتشار دی اکسید کربن درکشور ایران (باتاکید بر انرژی هسته ایی)

نویسنده: بهمن خانعلی زاده
سال انتشار: ۱۳۹۸
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
زبان مقاله: فارسی

ادامه مطلب

کودکان و رفتارهای اقتصادی

نویسنده: بهمن خانعلی زاده
سال انتشار: ۱۳۹۸
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
زبان مقاله: فارسی

ادامه مطلب

پیش‌بینی‌ کسب و کار و اقتصادهای بی رونق

سال انتشار ۱۳۹۸ محل انتشار: دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – ندا رنج اندیش تعداد صفحات: 13| زبان ارائه مقاله: فارسی ..

ادامه مطلب

تاثیر صنعت توریسم بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه اسلامی (D8)

سال انتشار ۱۳۹۸
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – حمید کاکایی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد اداره کل غرب سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال
تعداد صفحات: 15| زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

ارزیابی بهره وری شعب منتخب درآمدی سازمان تامین اجتماعی غرب تهران (شاخص مالم کوییست)

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

بررسی کارایی شعب درآمدی سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی غرب تهران)

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد واحد درآمدی شعبه 25 سازمان تامین اجتماعی غرب تهران با روش تحلیل پوششی داده ها

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
نویسندگان: جمیله سلمانیون – علی شمخال
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه ایی کشور ایران

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – ندا رنج اندیش
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

بررسی رابطه فناوری وامنیت غذایی درکشورایران:رویکردهمگرایی ARDL

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
نویسنده: بهمن خانعلی زاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

اثرات جهانی شدن برانتشارگازدی اکسیدکربن درکشورایران

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
نویسندگان: بهمن خانعلی زاده – حمید کاکایی – خشایار سیدشکری – پیام نیکام
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب

اثرات بلندمدت و کوتاه‌‌مدت مصرف انرژی‌‌ بر رشد اقتصادی در ایران

سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
نویسنده: بهمن خانعلی زاده
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

ادامه مطلب