آمار ساليانه جمعيت روستايي كشور ايران

100,000 ریال

بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

جمعيت روستايي كشور ايران (Rural population)