آمار ساليانه قيمت متوسط برق

100,000 ریال

بازه زماني: 1397-1370
فرمت: اكسل
منبع: ترازنامه انرژي وزارت نيرو

توضیحات

آمار ساليانه  قيمت متوسط برق (كيلو وات ساعت /ريال)

کشور: ايران