آمار ساليانه قیمت نفت (دلار)

100,000 ریال

بازه زماني: 2020-1980
فرمت: اكسل
منبع: بانك مرکزی

توضیحات

آمار ساليانه قیمت نفت

1980-2020

دلار