آموزش آزمون‌های هم‌جمعی در داده‌های ترکیبی

150,000 ریال

فرمت فایل: پی دی اف

برگرفته از کتاب:

کاربرد و تخمین داده‌های ترکیبی (پانل دیتا)

با استفاه از نرم‌ افزار ایویوز

قابل استفاده برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

نویسنده: بهمن خانعلی زاده

 

توضیحات

بررسی وجود رابطه هم‌جمعی[1] در داده‌های ترکیبی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا بررسی رابطه هم‌جمعی بین متغیرهای مدل برآوردی، این کمک را به پژوهش‌گر می‌نمايد تا پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، الگوی مورد نظر را برآورد نماید.

اما در برنامه ایویوز؛ برای داده‌های ترکیبی، آزمون‌های هم‌جمعی ذیل معرفی شده ‌است:

[1] Cointegration

[2] Pedroni (Engle-Granger based)

[3] Kao (Engle-Granger based)

[4] Fisher (combined johansen)