آموزش تبدیل آمار سالیانه به ماهیانه در ایویوز

15,000 ریال

نويسنده: بهمن خانعلي زاده
نوع فايل آموزشي: PDF
تعداد صفحات: 7 صفحه (مصور)

توضیحات

برخي مواقع محققين و پژوهشگران براي برآورد معادله تحقيق خود با عدم دسترس بودن برخي آمارهاي ساليانه يا ماهيانه روبرو هستند. به همين علت برنامه ايويوز قابليتي را فراهم نموده است كه مي توانيد آمارهاي ساليانه را به آمارهاي ماهيانه تبديل كرد. نحوه و چگونگي اين فرايند را قدم به قدم در فايل پيوست آموزش داده ايم تا شما پژوهشگر عزيز بتواند به سادگي اين مهم را انجام دهيد.