ارزیابی توسعه صنعت توریسم بر انتشار دی اکسید کربن (CO2)

50,000 ریال

نويسندگان: حمیدکاکایی، مهران رهنمای آذر، عاطفه مطوری پور محرزی، فرزانه مافی
سال انتشار: 1397
محل انتشار: مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی شماره 2
زبان مقاله: فارسی 
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

توضیحات

چکیده مقاله:

در این مطالعه با استفاده از الگو خود توضیح با وقفه های گشترده (ARDL)که آزمون اصلی پژوهش می باشد به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت در سال های 1358-1392 پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها:

رشد اقتصادی، صنعت توریسم، مصرف انرژی، آزمون ARDL