حراج!

تأثیر توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی بر فقر

200,000 ریال ریال

سال انتشار: 1400
محل انتشار: ژورنال اقتصاد و کسب و کار
زبان مقاله: فارسي
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باش

توضیحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بهمن خانعلی زاده

دانشجوي دكتري اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي، زنجان، ایران

Khanali.bahman@yahoo.com

 

 

چکیده

رفاه اجتماعی و كاهش فقر همواره یکی از مهم‌ترين اهداف اقتصادی و سياسی کشورها بوده است. زیرا فقر همواره یکی از پدیده‏های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جوامع جهانی شناخته می‏شود. اما یکی از مهم‌‌ترین راه‌های مبارزه با فقر افزایش تولید ناخالص داخلی می‌باشد که بواسطه آن می‌توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی خود مستلزم بکارگیری عواملی متعددی از جمله سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و… است. به همین علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه (بورس و اوراق بهادار) که می‌تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاه‌های اقتصادی باشد قطعاً خواهد توانست زمینه‌ساز افزایش تولید ناخالص داخلی گردیده و در نهایت به کاهش فقر منتهی شود. لذا در این تحقيق سعی شده است با بکارگیری آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرهای توسعه بازار بورس (ارزش معاملات انجام شده در بورس، حجم سهام‌های معامله شده در بورس و تعداد شرکت‌ها بورسی) و توليد ناخالص داخلي واقعی با متغیر ضریب جینی (میزان فقر) در بازه زمانی 1398-1365و با استفاده از داده‌های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا نتایج بدست آمده حاکی از آن است كه در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تأثیرتمامی متغیرهای بکارگرفته شده بر میزان فقر در کشور ایران منفی می‌باشد. همچنین متغیر ارزش معاملات انجام شده در بورس بیشترین تأثیر منفی را در میان متغیرهای توسعه بازار سرمایه بر میزان فقر در کشور ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

بازار بورس، تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، آزمون ARDL، ایران